2%/ 3% z daní

ĎAKUJEME, že ste sa rozhodli poukázať nám čiastku zo svojich zaplatených daní na podporu činnosti združenia. 

Zamestnanci, ale ja firmy môžu každoročne poukázať určité percento (2%, dobrovoľníci 3%) zo svojej zaplatenej dane neziskovým organizáciám. (bližšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk)

Údaje na vyplnenie tlačiva:

IČO: 31794173

forma: občianske združenie

názov: Bratislavské združenie country a dobových tancov - Saltarello 

sídlo: Sibírska

popisné číslo: 29

PSČ: 83102

mesto: Bratislava-Nové Mesto 


Tlačivá pre poukázanie 2%/3% percent z daní na stiahnutie: 

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

Časové lehoty na poukázanie % zo zaplatenej dane

ĎAKUJEME