Country

img

MODERNÉ COUNTRY

choreografie na súčasnú nielen country hudbu s pestrými tanečnými výrazovými prvkami.


img

COUNTRY SHOW

„Tance s myšlienkou“, prezentujú jednoduché idey, ako napr. vzťah medzi mužom a ženou, či súťaživosť pohlaví. Pritom sú využité rôzne zaujímavé kostýmy a živá hudba.


img

LINE DANCE

vo všetkých jeho podobách prezentujeme moderné trendy v Line Dancingu, a to buď v jeho origináloch, ale aj v autorsky upravených choreografiách


img

COUPLE DANCE

veľmi populárny tanečný štýl najmä v USA, v ktorom používame náročné - pre diváka pútavé - párové figúry, zdvíhačky a prvky akrobacie

 

img

KANKAN

Originálne kostýmy, zvodné tanečnice - pravý saloonový kankán!


 

            square

SQUARE DANCE

country štvorylky, figúry tanečníkom predpsievava Caller. V našich ukážkach sú aj Square  Dance v tomto štýle


 

img

TRADIČNÉ COUNTRY

alebo Predtancovania. Vhodné na úvod country bálu či firemnej akcie, navodia svojou hudbou a tanečnými prvkami atmosféru westernu.


img

AMERICKÝ OLD TIME

tance z čias prelomu storočia, v originálnych kostýmoch, s presvedčivým umeleckým stvárnením vrátia diváka do doby zlatokopov, prvých usadlíkov a najmä elegancie a prísnej morálky osídľovania amerického kontinentu.


img

Výuka country tancov

tradičných aj moderných – priamo na Vašej akcii či podujatí, naši lektori zapoja do tanca deti aj dospelých


img

Detský cowbojský program

Hry a súťaže – chytanie teliatok, zlatokopecká súťaž...