Podmienky

Zaslanie objednávky min 5 dní pred konaním podujatia

V objednávke musí byť presne definované:

  • adresa objednávateľa a fakturačné údaje
  • miesto (presná adresa)
  • čas (od-do)
  • počet vstupov a ich trvanie
  • dohodnutá odmena 

Nie sme platci DPH.